Sporządzanie sprawozdań finansowych

Prawidłowe przygotowanie sprawozdania finansowego wymaga specjalistycznej wiedzy. Dzięki naszemu zespołowi biegłych rewidentów i wieloletniemu doświadczeniu w przeglądach i badaniu sprawozdań finansowych możemy zaoferować zarówno tworzenie zgodnych z obowiązującymi wymogami prawa polskiego i międzynarodowego sprawozdań finansowych, jak i szerokie wsparcie w procesie audytu finansowego.

Skorzystanie z naszej usługi to gwarancja rzetelnego i zgodnego z wytycznymi ustawodawcy oraz standardami audytorskimi sprawozdania wykonanego przez biegłego rewidenta.

masz pytania dotyczące tej usługi? napisz do nas