Kontrola finansowa projektów unijnych

Prowadzimy kontrole i audyty finansowe projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Celem audytu jest sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu oraz zweryfikowanie m.in. kwalifikowalności kosztów.

Audyt pełni funkcję doradczą i pozwala na usprawnienie działalności w ramach realizowanego projektu poprzez wskazanie ewentualnych niezgodności, błędów w procesach wykonawczych, czy zbędnych kosztów. Pozwala zweryfikować także, czy projekt realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami i w ramach obowiązujących przepisów prawa.

masz pytania dotyczące tej usługi? napisz do nas